A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrumban

Panaszkezelés a felnőttképzésben

A panaszkezelés lehetőségéről, illetve a panaszkezelés folyamatáról az ügyfelet a beiratkozáskor tájékoztatni kell.

A felnőtt tanulók sérelem esetén az oktatóhoz, az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, illetve a szakmai vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni.

Panasz elektronikus levélben is benyújtható.

A „Panaszlap” kitöltése minden esetben kötelező, melyet vagy a résztvevő (írásbeli panasz), vagy az intézményünk munkatársa (szóbeli panasz) végez el két példányban (egyik lehet fénymásolat), és mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását.
Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról az intézmény munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a panaszos beadványát.

A szakmai vezető a panaszt – jellegétől függően – kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse az főigazgató.

A panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig kötelező.

A panaszkezelés részletes szabályozását a Kecskeméti Szakképzés Centrum 2018. december 15-től hatályos Minőségbiztosítási Kézikönyve tartalmazza, mely nyomtatott formában a KSZC Felnőttképzési Ügyfélszolgálatán, valamint a KSZC tagintézményeiben tekinthető meg.

A panaszkezelési formanyomtatvány kérhető az ügyfélszolgálattól : 76/482 698-as telefonon, vagy a kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címen.