A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrumban

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A Kecskeméti Szakképzési Centrum alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

► ALAPÍTÓ OKIRAT (frissítve: 2021. aug. 31.)

► SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (frissítve: 2020. feb. 01.)

Alapító okiratok archívuma


II.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nem releváns


II.3. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 853200 – Szakmai középfokú oktatás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A szakképzési centrum fő feladataként általános iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Kecskeméti Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Nem releváns


II.4. A Kecskeméti Szakképzési Centrum nyilvántartásai

Nem releváns


II.5. Nyilvános kiadványok

Pályaorientációs kiadvány – 2021


II.6. Döntéshozatal, ülések

Nem releváns


II.7. A Kecskeméti Szakképzési Centrum döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nem releváns


II.8. Pályázatok

Nem releváns

II.9. Hirdetmények

Nem releváns


II.10. Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok egyedi igénylése >>


II.11. Közzétételi listák

  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Oktatói állások

Álláspályázatok

Legyen a munkatársunk!

Kecskeméti Szakképzési Centrum

KSZC logo

Székhely:
6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

 

Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Pf. 726.

 

Telefon:
+36 76 482-511

 

E-mail:
titkarsag@kecskemetiszc.hu

 

OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015
Ügyfélszolgálat

Központi ügyfélszolgálat

(6000 Kecskemét, Bibó utca 1. 243.szoba)

Ügyfélszolgálat vezetője: Bálint István felnőttképzési és szakképzési referens

Elérhetőség:

Telefon: 76/482-698, +36 (30) 164-3882

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetiszc.hu

Kérdéseivel forduljon hozzánk személyesen vagy a fentebbi elérhetőségeken.

Pályaválasztás 2022.

PÁLYAVÁLASZTÁS 2022.

TÁJÉKOZTATÓK A TOVÁBBTANULÁSHOZ

Hamarosan!

A kép illusztráció

#tanuljszakmát pályaválasztási magazin
IKK

HÍREK, AMIRŐL ÉRDENES TUDNI

Szakképzéssel kapcsolatos hírek, információk a negyedik ipari forradalom Magyarországáról.

 IKK logo

www.ikk.hu

Kecskeméti Vizsgaközpont
Idegen nyelvi készségek fejlesztése
Nemzetköziesítési stratégia

NS logo

PaintingSkillsAcademy

PSA logo

Komplex tehetséggondozó projekt
NTP logo
Archívum
Akadálymentességi nyilatkozat
Felnőttképzési ügyfélszolgálat

Engedélyszámok:
E-001288/2015, E/2020/000133, B/2020/000857
 
Kecskeméti Szakképzési Centrum
6000 Kecskemét, Bibó u. 1.
2. emelet

 

Felnőttképzési munkacsoport tagjai:

 

Bálint István
felnőttképzési szakmai vezető
szak - és felnőttképzési referens

243. iroda

 

Dr. Bulláné Bodor Ilona
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Zsámbokiné Enhoffer Éva
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Karakas Éva
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Keszthelyi József
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Kerekes Ferencné
felnőttképzési ügyintéző
246. iroda

 

Bodor László
felnőttképzési asszisztens
246. iroda

 

Nyitva tartás:
Hétfő 13:00-16:00
kedd- csütörtök 9:00-11:00, 13:00 – 16:00
Péntek 9:00 – 12:00

 

kapcsolat@kecskemetiszc.hu