A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrumban

Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrum szervezésében


Pályázati azonosító: GINOP-6.1.3-17-2018-00014

A pályázó adatai:

Név: KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Cím: 6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.

Telefon: +36 76 482-698

E-mail: titkarsag@kecskemetiszc.hu

Képviseli: Leviczky Cirill kancellár

OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. 06. 30.

A projekt összköltség: 149 999 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 149 999 000 Ft

Támogatás forrása: Európai Szociális Alap és a hazai központi

költségvetési előirányzat

Projektmenedzser: Riczkó Eleonóra

Pénzügyi menedzser: Kovács Sándorné

Projekt szakmai vezető: Dr. Bulláné Bodor Ilona

A Kecskeméti Szakképzési Centrum a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” tárgyú felhívására benyújtott GINOP-6.1.3-17-2018-00014 azonosító számú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrum szervezésében” című projektje támogatásban részesült az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból.

A projekt átfogó célja, hogy a 16 év feletti, a Kecskeméti Szakképzési Centrum kecskeméti, tiszakécskei és kunszentmiklósi járásaiban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező célcsoporttagok idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztésével hozzájáruljon a foglalkoztatás bővüléséhez és a gazdaság versenyképességének növeléséhez.

A projekt közvetlen célja, hogy a Kecskeméti Szakképzési Centrumhoz tartozó járásokban lakóhellyel rendelkező népességből legalább 1000 fő bevonásra kerüljön az idegen nyelvi kulcskompetencia fejlesztését célzó képzési programokba, és a képzéseket legalább 750 fő sikeresen (tanúsítvány megszerzésével) végezze el.

Az érintett népesség idegen nyelvi készségeinek fejlesztésén túl a projekt közvetlen célja a Kecskeméti Szakképzési Centrum fejlesztése, mely révén bekapcsolódik a felnőttkori idegennyelv-oktatásba, mint aktív szereplő.

A projekt közvetlen célcsoportja a 16 év feletti, a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben tanulók, akik Bács-Kiskun megye területén laknak, és akik idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkeznek, valamint a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles fiatal felnőttek, akik a készségeiket magasabb szintre szeretnék fejleszteni. Emellett a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság számára kívánunk nyújtani képzéseket.

Az angol és német nyelvi oktatásukat a Szakképzési Centrum szakképzett nyelvoktatói látják el, a tanfolyamokat A1-B2 szinten indítjuk. A képzések időtartama 120 óra, a csoportok létszáma min. 9 max. 14 fő, aképzés a feltételeknek megfelelő résztvevők számára ingyenes. Az oktatás meghatározó eleme a nyelvtanulás digitális eszközökkel történő támogatása, online tananyagok alkalmazása.

A képzésekről röviden

Válaszhatható nyelvek: angol és német

Képzés formája, típusa, fajtája: 9 – 14 fős csoportos, kontaktórás, általános nyelvi képzés

Képzési idő: 120 óra

Képzési költség: térítésmentes képzés

Tanfolyam indítása: 2019 áprilisától folyamatosan

Tanfolyamok A1, A2, B1 és B2 szinten indulnak a bemeneti szintfelmérés eredménye alapján és tanúsítvány megszerzésével zárulnak.

Választható heti óraszám:

2 x 2 óra

2 x 3 óra

3 x 3 óra

Jelentkezni lehet:

  • elektronikusan: a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével és a legmagasabb VÉGZETTSÉG (pdf, jpg) elküldésével a nyelvtanulas@kecskemetiszc.hu emailcímre, a BEMENETI TESZT online kitöltésével az alább található linken
  • személyesen: indokolt esetben a Kecskeméti SZC ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Bibó u. 1., 244. iroda)

Bővebb információ, letölthető dokumentumok, bemeneti tesztek: 

 JELENTKEZÉSI LAP >>

Kötelező bemeneti tudásszint felmérés NEM tagintézményeinkben tanulók számára:

NÉMET teszt: https://forms.gle/2GdXvjE2gh9tnZej7

ANGOL teszt: https://forms.gle/8pWaYA6YHpUG9bQd9

Érdeklődni lehet:

Képzés megvalósulási helyszínei: a Kecskeméti SZC kecskeméti, tiszakécskei és kunszentmiklósi tagintézményei

Fő megvalósulási helyszín: Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum, 6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.

Miért és kinek kínáljuk a képzést:

A képzést azoknak kínáljuk, akik erősíteni szeretnék munkaerőpiaci kompetenciáikat, nem tanulták még az angol, illetve a német nyelvet vagy fejleszteni kívánják meglévő nyelvtudásukat A2, B1 vagy B2 szintre és

  • munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező személyek.
  • Kiemelt célcsoportba tartoznak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek.

A képzésben részt vehet bármely – fenti feltételeknek megfelelő – magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki Bács-Kiskun megyében lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.

  • Egy személy egy megyében vehet részt jelen nyelvi képzésben.

A bevont személynek nyilatkoznia kell, hogy ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésben.

Oktatói állások

Álláspályázatok

Legyen a munkatársunk!

Kecskeméti Szakképzési Centrum

KSZC logo

Székhely:
6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

 

Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Pf. 726.

 

Telefon:
+36 76 482-511

 

E-mail:
titkarsag@kecskemetiszc.hu

 

OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015
Ügyfélszolgálat

Központi ügyfélszolgálat

(6000 Kecskemét, Bibó utca 1. 243.szoba)

Ügyfélszolgálat vezetője: Bálint István felnőttképzési és szakképzési referens

Elérhetőség:

Telefon: 76/482-698, +36 (30) 164-3882

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetiszc.hu

Kérdéseivel forduljon hozzánk személyesen vagy a fentebbi elérhetőségeken.

Pályaválasztás 2022.

PÁLYAVÁLASZTÁS 2022.

TÁJÉKOZTATÓK A TOVÁBBTANULÁSHOZ

Hamarosan!

A kép illusztráció

#tanuljszakmát pályaválasztási magazin
IKK

HÍREK, AMIRŐL ÉRDENES TUDNI

Szakképzéssel kapcsolatos hírek, információk a negyedik ipari forradalom Magyarországáról.

 IKK logo

www.ikk.hu

Kecskeméti Vizsgaközpont
Idegen nyelvi készségek fejlesztése
Nemzetköziesítési stratégia

NS logo

PaintingSkillsAcademy

PSA logo

Komplex tehetséggondozó projekt
NTP logo
Archívum
Akadálymentességi nyilatkozat
Felnőttképzési ügyfélszolgálat

Engedélyszámok:
E-001288/2015, E/2020/000133, B/2020/000857
 
Kecskeméti Szakképzési Centrum
6000 Kecskemét, Bibó u. 1.
2. emelet

 

Felnőttképzési munkacsoport tagjai:

 

Bálint István
felnőttképzési szakmai vezető
szak - és felnőttképzési referens

243. iroda

 

Dr. Bulláné Bodor Ilona
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Zsámbokiné Enhoffer Éva
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Karakas Éva
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Keszthelyi József
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Kerekes Ferencné
felnőttképzési ügyintéző
246. iroda

 

Bodor László
felnőttképzési asszisztens
246. iroda

 

Nyitva tartás:
Hétfő 13:00-16:00
kedd- csütörtök 9:00-11:00, 13:00 – 16:00
Péntek 9:00 – 12:00

 

kapcsolat@kecskemetiszc.hu